Browsing Tag

how to stop hichiki

ହାକୁଡି ବନ୍ଦ କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ

ହିଚ୍କି ବା ହାକୁଡି ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା । ଜଲଦି ଜଲଦି ଖାଇବା, ଅଧିକ ରାଗ ଖାଇବା ବା ଖାଇବା ସମୟରେ କଥାବର୍ତ୍ତା କରିବା ବେଳେ ହାକୁଡି ଆସିଥାଏ । ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ ।…
Read More...