ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏହି ଖାଦ୍ୟ

ସେଓ – ପ୍ରତି ଦିନ ଅଥବା ୨ ଦିନକୁ ଥରେ ଗୋଟିଏ ସେଓ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ ଉପକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
କାବୁଲି ଚଣା , ମଟର , ଏହି ସବୁ ଡ଼ାଲି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶରୀରକୁ ଖୁବ ପୃଷ୍ଟି ଯୋଗାଇଥାଏ।
ଯାଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭିଟାମିନ ମିଳିଥାଏ ଓ ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାକୁ ନ ବଢିବାରେ ସାହାର୍ୟ୍ୟ କରିଥାଏ।
କଞ୍ଚା ଗାଜର ବା ଏହାର ରସକୁ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାକୁ ବଢିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ।
ଏତଦ୍‍ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିଦିନ ଦହି ଖାଇବା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ ଉପକାରୀ ଅଟେ।
ନିୟମିତ କ୍ଷୀର ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଏହା ଖୁବ ଉପକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
ବିଭିନ୍ନ କୋଳି ଯେପରି ଜାମୁକୋଳି ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ଅଟେ।

Comments are closed.