Browsing Tag

The forest was taken care of by a 3-month-old baby

୩ ମାସର ଶିଶୁର ପ୍ରତିପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ବନବାସୀ

ପୁଲବାଣୀ : ଜଣେ ତିନି ମାସର ଛୁଆକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହେବାରୁ ଶେଷରେ ଶିଶୁଟିକୁ ଜିଲା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛି ଜଣେ ଅସହାୟ ବାପା। ସମିତି ପାଖରୁ ଶିଶୁଟିକୁ ପାଳିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି…
Read More...