Browsing Tag

Scorpion venom

ବିଛା ବିଷରୁ କୋଟିପତି, ୧ ଗ୍ରାମ ବିଷର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ

ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଅଜବ ପେସା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସନ୍ତି। କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚା ନୁହେଁ, ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ମିଶରର…
Read More...