Browsing Tag

ring in ring finger

ଜାଣନ୍ତୁ, ନିର୍ବନ୍ଧ ମୁଦି ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧିବାର କାରଣ

ସାଧାରଣତଃ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଓ ସେଥିରେ ପୁଅ ଝିଅ ପରସ୍ପରକୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇ ଥାଆନ୍ତି। ନିର୍ବନ୍ଧ ମୁଦିକୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ମୁଦିକୁ ପରସ୍ପର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧାଇ…
Read More...