Browsing Tag

Putin Taking Bath Of Blood

ହରିଣ ରକ୍ତରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ପୁଟିନ୍‌ ?

ରୁଷ୍‌ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ରୁଷ୍‌ର ଆକ୍ରମଣରେ ୟୁକ୍ରେନର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରାୟ ଦେଢ ମାସ ହେବ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ମୁଣ୍ଡ…
Read More...