Browsing Tag

new winter care tips

ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଟିପ୍ସ ; ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଖିର ଓ ବାଦାମ

ଶୀତଦିନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତ୍ୱଚା ଶୁଷ୍କ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତ୍ୱଚାର ସୁନ୍ଦରତା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ତ୍ୱଚାକୁ କୋମଳ ସୁନ୍ଦର, ଚମକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘରୋଇ ଉପାୟ ରହିଛି। ଯାହାର…
Read More...