Browsing Tag

nabaratri puja tips

ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ମା’ଙ୍କ ନବରାତ୍ରୀ ପୂଜା

କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦେବୀ ମା’ଙ୍କ ଆରାଧାନାର ପର୍ବ ନବରାତ୍ରୀର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ନଅ ଦିନରେ ମା’ଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ମା’ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାସ୍ତୁ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧୀତ…
Read More...