Browsing Tag

jesus-story

କ୍ରୁଶବଦ୍ଧ ପରେ ବି ଜୀବିତ ଥିଲେ ଯୀଶୁ

ଜୁଦାହ ରାଜ୍ୟ ନାମ ଅନୁସାରେ ସେଠାକାର ବାସିନ୍ଦା “ଇହୁଦୀ” ଭାବେ ପରିଚିତ । ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ହଜିଥିବା ମେଣ୍ଢାକୁ ଖୋଜିଖୋଜି ସମଗ୍ର ଜୁଦାଇରେ ଗସପେଲ୍‍ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ । ସାଢେ ତିନି…
Read More...