MEllora 950×100
Browsing Tag

house-color-according-to-different-places

ଜାଣନ୍ତୁ, ଘରର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କିପରି କରିବେ ରଙ୍ଗ?

ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ଯେ ଘରର ଅଲଗା-ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ରହିଥାଏ। ସେହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରେ ସଠିକ୍ ରଙ୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ବାରା ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ରହିଥାଏ। ଏହା ସହ ଗ୍ରହ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା…
Read More...