Browsing Tag

FILM PANI

ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଶେଖର କପୁର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବେ ; ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ପାନୀ’

ମୁମ୍ବଇ : ବଲିଉଡ଼ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଶେଖର କପୁର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ପାନୀ’କୁ ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଶେଖର ନିଜର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ପାନୀ’…
Read More...