MEllora 950×100
Browsing Tag

famous temple in babaras

ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଁ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ମନ୍ଦିର

ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ , ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ପରିବେଶ ପାଇଁ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏପରି କେତେକ ସହର ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯାହା ଗଙ୍ଗା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସମସ୍ତ…
Read More...