Browsing Tag

eat mango in summer season

ଖରା ଦିନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରେ ଆମ୍ବ

ସାଧାରଣତଃ ଖରା ଦିନେ ଆମ୍ବର ଅନେକ ଚାହିଦା ରହିଥାଏ। ଆମ୍ବ ଯେତିକି ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେତିକି ଲାଭକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମ୍ବରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଫାଇବର, ପୋଟାସିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ରହିଥାଏ। ଏହା…
Read More...