Browsing Tag

dream and food

ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ : ମିଳିଥାଏ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ 

ସଭିଏଁ ଶୋଇବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଥାଆନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଖାଦ୍ୟଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଥାଆନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଓ ଏହାର ସଙ୍କେତ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।…
Read More...