Browsing Tag

benefits of bay leafs

ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ତେଜପତ୍ର

ଖାଦ୍ୟରେ ତେଜପତ୍ର ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ତା’ର ସ୍ୱାଦ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଖୁବ୍‍ କମ୍‍ ଲୋକ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ସହ ତେଜପତ୍ରର ବହୁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା…
Read More...