MEllora 950×100
Browsing Tag

another 3 gold for India in world cup archery

ତୀରନ୍ଦାଜୀ ବିଶ୍ବକପ୍: ଭାରତକୁ ଆଉ ୩ ସ୍ବର୍ଣ୍ଣ

ପ୍ୟାରିସ୍‌ : ଏଠାରେ ଚାଲିଥିବା ତୀରନ୍ଦାଜୀ ବିଶ୍ବକପ୍‌ ୩ୟ ଚରଣରେ ଭାରତକୁ ଆଉ ୩ଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣପଦକ ମିଳିଛି। ମିଶ୍ରିତ ରିକର୍ଭ, ମହିଳା ଦଳଗତ ରିକର୍ଭ ଓ ମହିଳା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରିକର୍ଭରେ ଭାରତକୁ ଏହି ୩ଟି ସ୍ବର୍ଣ୍ଣପଦକ…
Read More...