ଶରଧାବାଲିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ଵଜ ଏବଂ ମା’ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବଦଳନ ରଥ

ପୁରୀ : ଶରଧାବାଲିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ଵଜ ଏବଂ ମା’ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଦେବଦଳନ ରଥ

Comments are closed.