ଲଣ୍ଡନର କର୍ଣ୍ଣୱାଲରେ ଜି-୭ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜି-୭ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶୀର୍ଷ ନେତୃବୃନ୍ଦ

ଇଂଲଣ୍ଡ : ଲଣ୍ଡନର କର୍ଣ୍ଣୱାଲରେ ଜି-୭ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଜି-୭ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶୀର୍ଷ ନେତୃବୃନ୍ଦ

Comments are closed.