କୋଣାର୍କ : ଏନଡିଆରଏଫ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ କୋଣାର୍କର ରାମଚଣ୍ଡୀ ବେଳାଭୂମିରେ ୨ୟ ବିମଷ୍ଟେକ୍‍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ କୌଶଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶିବିର