ହାତ ଓ ପାଦ ରଙ୍ଗ ଗୋରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ କି ? ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ

ବହୁ ସମୟରେ ଏପରି ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ଆମେ ତ୍ୱଚା ପ୍ରତି ଯେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ, ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ପ୍ରତି ସେତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥାଉ। ସୂର୍ୟ୍ୟ କିରଣ, ଧୂଳିମାଟି, ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ହାତ ଓ ପାଦରେ ମୃତ କୋଷିକା ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ତ ଭାବେ ଜମିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମ ତ୍ୱଚା ତୁଳନାରେ ହାତ ଓ ପାଦର ରଙ୍ଗ କଳାଦେଖାଯାଏ। ନିଜ ହାତ ଓ ପାଦର ରଙ୍ଗ ଗୋରା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ କିଛି ଟିପ୍ସ……
ହାତ ଓ ପାଦର ରଙ୍ଗକୁ ଗୋରା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଓ ବଡ଼ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ୧ ଚାମଚ ଲୁଣରେ ୨ ଚାମଚ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ମିଶାନ୍ତୁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ୧ ଚାମଚ ମହୁ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ନିଜ ପାଦ ଓ ହାତରେ ଭଲ ଭାବେ ଘଷନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହକୁ ୨ ରୁ ୩ ଥର ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ରଙ୍ଗ ଗୋରା ହେବା ସହ ହାତ ଓ ପାଦ କୋମଳ ମଧ୍ୟ ହେବ।
କମଳା ଚୋପାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଖିବା ପରେ ଏହାକୁ ପେଷି ଗୁଣ୍ଡ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କଞ୍ଚାକ୍ଷୀର ମିଶାଇ ଏକ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ହାତ ଓ ପାଦରେ ଲଗାଇ କିଛି ସମୟ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହା ଶୁଖିଗଲେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି ସପ୍ତାହକୁ ୩ ରୁ ୪ ଥର ଲଗାନ୍ତୁ ନିଜେ ଏହାର ଚତ୍ମକାରିତା ଅନୁଭବ କରିବେ।
୨ ଚାମଚ ଚନ୍ଦନ ଗୁଣ୍ଡରେ କାକୁଡ଼ି ଓ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ହାତ ଓ ପାଦରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହକୁ ୨ ଥର ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହାତ ଓ ପାଦର କଳା ରଙ୍ଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ।

ଦହିରେ ମହୁ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଦହିରେ ଓ ମହୁରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ହାତ ଓ ପାଦର କଳା ରଙ୍ଗର ଦୂର କରି ଗୋରା ଓ କୋମଳ କରିଥାଏ।

Comments
Loading...