ସେଓ ମିଠା

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ
ଚିନି – ୧କପ
ପାଣି – ୨କପ
ଅମୁଲ – ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ
ଘିଅ – ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ
କେସର – ଅଳ୍ପ
ଲବଙ୍ଗ – ଅଳ୍ପ
ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲାଲ ରଙ୍ଗ – ଅଳ୍ପ
ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ – ପ୍ରଥମେ ଏକ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀରରେ କିଛି କେସର ମିଶାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଗ୍ୟାସରେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ବସାଇ ଚିନି ଓ ପାଣି ଦେଇ ସିରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ସିରା ଭଳି ହୋଇ ଆସିଲେ ଏଥିରେ ଅମୁଲ ପକାଇ ୨ମିନିଟ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏହା ଉପରେ ଘିଅ ପକାଇ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳାନ୍ତୁ। ଘିଅ ପକାଇବା ପରେ କେସର ମିଶ୍ରିତ କ୍ଷୀର, ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ପକାଇ ପୁଣି ଗୋଳାନ୍ତୁ। ଗୋଳାଇବା ପରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଏକ ପାତ୍ରକୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଶ୍ରଣ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ଏଥିରେ ହାତରେ ସେଓ ଆକୃତିର କରି ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଲବଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ସେଓ ମିଠା।