Browsing Tag

yummy cake

ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଇଦା କେକ

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ମଇଦା – ୪କପ କ୍ଷୀର – ୨କପ ବେକିଙ୍ଗ ପାଉଡ଼ର – ଅଳ୍ପ କ୍ଷୀର ସର – ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଅଣ୍ଡା – ୨ଟି ଚିନିଗୁଣ୍ଡ – ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ କାଜୁ – ଅଳ୍ପ ଆଲମଣ୍ଡ – ଅଳ୍ପ ବଟର – ଆବଶ୍ୟକ…
Read More...