Browsing Tag

world Boxing

ଜୋସୁଆ ବିଶ୍ୱ ହେଭିୱେଟ ବକ୍ସିଂ ଚମ୍ପିଆନ

ଲଣ୍ଡନ : ବ୍ରିଟେନ ବକ୍ସର ଆନ୍ଥୋନୀ ଜୋସୁଆ ବିଶ୍ୱ ହେଭିୱେଟ୍‍ ବକ୍ସିଂ ଚମ୍ପିଆନ ଆଖ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ୱିମ୍ବଲେରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଜୋସୁଆ ରୁଷିଆର ଆଲେକ୍‍ଜାଣ୍ଡାର ପୋଭେତ୍‍କିନ୍‍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ…
Read More...