Browsing Tag

violated

ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୮ଟି ଚାଇନା ସାମରିକ ବିମାନ ତାଇୱାନ ସୀମା ଲଂଘିଲା

ତାଇପେ: ଚାଇନାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଗୁଡିକ ବରାବର ତାଇୱାନ ଆକାଶ ସୀମାକୁ ଲଂଘନ କରୁଥିବାବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଇନା ବିମାନ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ତାଇୱାନ କହିଛି। ଏହି ଦିନ ଦୁଇ ଡଜନରୁ ଅଧିକ ଚାଇନା ସାମରିକ…
Read More...