Browsing Tag

vidur niti

ବିଦୂର ନୀତି ; ଏହି ଗୁଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ମିଳେ ସମ୍ମାନ ,ସଫଳତା

ସନାତନ ପରମ୍ପରାରେ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ବିଷୟରେ ଜଣାଉଥିବା ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ରହିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ଅମୂଳ୍ୟ କଥା ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଭିଁଙ୍କୁ ସତ୍‍ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥାଏ। ଦୁନିଆରେ ଥିବା ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ…
Read More...