Browsing Tag

VENDI masala

କଷା ଭେଣ୍ଡି

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଭେଣ୍ଡି – ୨୫୦ ଗ୍ରାମ ଅଦା,ପିଆଜ.ରସୁଣ ବଟା ଲୁଣ ତେଲ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ – ପ୍ରଥମେ ଭେଣ୍ଡିର ଶେଷ ଅଂଶକୁ କାଟି ଏହାକୁ ଅଧ ଫାଳ କରି କାଟନ୍ତୁ। ଏହା ପରେ…
Read More...