Browsing Tag

to estranged wife

‘ଆଉ ଥିବ ଯେ ନବ’

ଲଣ୍ଡନ: ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଭାଗ ଦେବାକୁ ଅନେକ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ । ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ରକ୍ତପାତ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ନିକଟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସଂପତ୍ତିରୁ ଭାଗ ନେବା ଏବଂ ଗଣ୍ଡଗୋଳରୁ…
Read More...