Browsing Tag

threatens

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଧମକ: ଚୀନ ସରକାରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଦେଲା ବାଲିଷ୍ଟିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଧମକ

ବେଜିଂ: ତାଇୱାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଉପରେ ଚୀନ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯଦି ତାଇୱାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସାମରିକ ବିବାଦରେ ସଂପୃକ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ତାହା ଉପରେ ବାଲିଷ୍ଟିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ…
Read More...