Browsing Tag

spacial article by Governor of Odisha

ଅନ୍ଧାରେ ନ ହୁଡ଼ ପଥ

ଆଲୋକ ସବୁଠି ପୂରି ରହିଛି; ତାହାର ସନ୍ଧାନ ଓ ପ୍ରାପ୍ତି ହିଁ ସାଧନା ଓ ସିଦ୍ଧି। ଆଲୋକ ଅଛି ନିଜ ଭିତରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେହି ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତିର ଧାରକ ଓ ବାହକ। ଆମ ଆଗରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥିତି, ଦୁଇଟି ସମ୍ଭାବନା। ଅନ୍ଧାର ଓ…
Read More...