Browsing Tag

save parrot life

ଅଣ୍ଡାରୁ ଶୁଆ ଛୁଆକୁ ଏଭଳି ବଂଚାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ; ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ

ମାଆ ଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମାଆ ସ୍ଥାନ କେହି କେବେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ପିଲାଟିର ଯତ୍ନ ଯେପରି ମାଆ ନେବ ସେପରି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ଠିକ ମାଆ ଭଳି ମମତା ଦେଖାଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ନିରୀହ ଶୁଆ ଛୁଆର…
Read More...