Browsing Tag

real life tarzan

ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ତାରଜନ; ଜଙ୍ଗଲରେ ବିତାଇଛନ୍ତି ୪୧ ବର୍ଷ

ହାନୋଇ: ମଣିଷ ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସକରି ଜଙ୍ଗଲି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ଗଛ ଡାଳରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ବୁଲିବା ଏବଂ ମଣିଷ ଦେଖି ଡରିବା ଭଳି ‘ତାରଜନ’ କାହାଣୀ ଆମେ ପଢିଛୁ । ଏହାକୁ ନେଇ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର…
Read More...