Browsing Tag

ramzan

ରୋଜା ପାଳନର ବିଶେଷତ୍ୱ

ରମଜାନ ମାସକୁ ପବିତ୍ର ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାସରେ ଦାନ ଧର୍ମ ଭଳି ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଏହି ମାସକୁ ନେକିୟୋଁ ମ୍ୟୈାସମ-ଏ-ବାହାର ବୋଲି ମୁସଲମାନ ସଂପ୍ରଦାୟରେ କୁହାଯାଏ। ୧. ରମଜାନ ମାସ ଶେଷରେ ଇଦୁଲ୍‍…
Read More...