Browsing Tag

proper assistance to land loosers

ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ…

କଟକ : ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜମି ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳି ପାରି ନାହିଁ। ଜମି ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସେଟେଲମେଣ୍ଟ ପଲିସି, ୨୦୦୬…
Read More...