Browsing Tag

previous birth story

ପୂର୍ବଜନ୍ମ ରହସ୍ୟ

ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଓ ପରଜନ୍ମ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଜାତିର କୌତୂହଳ କମ୍ ହୋଇନାହିଁ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମ କାହାଣୀ ରହିଛି। ଏହା ବିନା ପ୍ରକୃତିର ଗତି ଅସମ୍ଭବ।…
Read More...