Browsing Tag

newyear food

ନବବର୍ଷରେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଳ୍ପ

ଆଜି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ନବବର୍ଷ। ସୁସ୍ଥ ତଥା ନିରାମୟ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ଜଡିତ କିଛି ସଙ୍କଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ମନ ଓ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତମ…
Read More...