Browsing Tag

masala puri

ମସଲା ପୁରୀ

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟା – ୫କପ ମଇଦା – ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟା ଜିରା – ଅଳ୍ପ ଅଦା ଓ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବଟା – ୧ଚାମଚ ଲୁଣ – ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଘିଅ – ୨ଚାମଚ କଦଳୀ – ୨ଟି ତେଲ – ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ…
Read More...

ମସଲା ପୁରୀ

ଅଟା – ୧କପ ବୁଟ ଡ଼ାଲି – ୧କପ ରୁ କମ ଜିରା – ୧ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ – ୧ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ – ୧ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ – ଅଳ୍ପ କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର – ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଲୁଣ – ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ତେଲ – ଆବଶ୍ୟକ…
Read More...