Browsing Tag

Lucky cat

ସୁନେଲୀ ରଙ୍ଗର ଲକି କ୍ୟାଟ୍‍ ଦ୍ୱାରା କୁପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହୁଏ

ଫେଙ୍ଗସୁଇ ଚିନର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଫେଙ୍ଗସୁଇରେ ଘରର ନିର୍ମାଣ, ସୁନ୍ଦରତା ବଢାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛଇ। ଏହା ଅନୁସାରେ କିଛି ବିଶେଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଦୂର…
Read More...