Browsing Tag

jail convert into hotel

ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଜେଲ ଏବେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଟେଲ ; ଜାଣନ୍ତୁ ଦିନକର ଭଡା

ଜେଲ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଚୋରି,ଡକାୟତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ସାରା ଦୁନିଆରେ ଏଭଳି ବହୁ ଜେଲ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କଏଦୀ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କିଛି ଦେଶରେ ଜେଲରେ…
Read More...