Browsing Tag

International Politics

ଚେଙ୍ଗଡୁ ଦୂତାବାସ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମେରିକାକୁ ଚୀନର ନିର୍ଦେଶ

ବେଜିଂ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେରିକା ହଷ୍ଟନ ଏବଂ ଟେକ୍ସାସ ସହରରେ ଥିବା ଚୀନ ଦୂତାବାସ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେବା ପରେ ଚୀନ ଅନୁରୂପ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଚେଙ୍ଗଡୁ ସହରରେ…
Read More...