Browsing Tag

home guards humanity

ମାନବିକତା ଦେଖାଇଲେ ମହିଳା ଗୃହରକ୍ଷୀ

ଫୁଲବାଣୀ: ମାନବିକତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ଼। ଜଣେ ଅସହାୟକ ବୃଦ୍ଧ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ ନିଜେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରଖି ସେ ଉକ୍ତ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ୟାଙ୍କରେ…
Read More...