Browsing Tag

health easy tips

ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ଏହି ସରଳ ଦିଗ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ

ସକାଳ ଭଲରେ ବିତିଲେ ଦିନଯାକର କାମ ଖୁବ ସହଜ ଲାଗିଥାଏ। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପାନୀୟ ବେଶ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳେ ଉଠି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକ କପ ସତେଜ ପୁଦିନାପତ୍ରର ଚା’ ପିଅନ୍ତୁ।…
Read More...