Browsing Tag

fruit tips

ଫଳ ଚୟନର ନିୟମ

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳର ସେବନ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଖରାଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ବ ଓ ତରଭୂଜ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ମିଳିଥାଏ। ଏହା…
Read More...

ଫଳ ଖାଇବା ସମୟରେ ଏହି ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ

ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ପରେ ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସକାଳ ସମୟରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ସମୟରେ ଫଳ ଖାଇ ପାରିବେ। ଫଳରେ ବହୁ କ୍ୟାଲୋରୀ ରହିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା…
Read More...