Browsing Tag

El Salvador

ବିଟକଏନକୁ ଆଇନଗତ ମୁଦ୍ରା ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲା ଏଲ୍‍ ସାଲାଭାଡର

ସାନ୍‍ ସାଲଭାଡର: ବିଟ୍‍ କଏନକୁ ମିଳିଲା ଆଇନଗତ ସ୍ୱୀକୃତି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଏଲ୍‍ ସାଲଭାଡର ଏହାକୁ ବୈଧ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ଆଇନଗତ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ ଏକ କ୍ରିପଟୋକରେନ୍ସିକୁ…
Read More...