Browsing Tag

conch

ଶଙ୍ଖ ପ୍ରୟୋଗର ନିୟମ

ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶଙ୍ଖକୁ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ । ଗଙ୍ଗାଜଳ ଓ କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇ ଶଙ୍ଖକୁ ସୁଦ୍ଧ କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ନାଲି କପଡାରେ ଶଙ୍ଖକୁ ଗୁଡାଇ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପୂଜା…
Read More...

ଜାଣନ୍ତୁ, ଶଙ୍ଖର ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ….

ଧଳା ରଙ୍ଗର ଶଙ୍ଖକୁ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ । ଗଙ୍ଗାଜଳ ଓ କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇ ଶଙ୍ଖକୁ ସୁଦ୍ଧ କରି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ନାଲି କପଡାରେ ଶଙ୍ଖକୁ ଗୁଡାଇ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପୂଜା…
Read More...