Browsing Tag

christmas day celebration in india most places

ଭାରତର ଏହି ୪ଟି ସ୍ଥାନ; ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ

ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଉତ୍ସବ କେବଳ ଯେ ବିଦେଶରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୁଏ ତାହା ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଏଭଳି ସହର ରିହିଛି ଯେଉଁଠାରେ ବହୁ ଆଡମ୍ବର ସହ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଛୁଟି…
Read More...