Browsing Tag

black turmeric

କଳା ରଙ୍ଗର ହଳଦୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ?

ହଳଦୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ବିନା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥାଏ। ମାତ୍ର ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ହଳଦିଆ…
Read More...