Browsing Tag

barun

ଚକୋଲେଟ୍ ବଏ ବରୁଣ

୨୦୧୨ରେ କରନ୍ ଜୋହର୍ ନିର୍ଦେଶନାରେ ବଲିଉଡରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ ବରୁଣ ଧାୱନ୍। ଆରମ୍ଭ ଦିନରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୟର ପ୍ରଶଂସକ ସଂଖ୍ୟା ସେତେ ଅଧିକ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଅଭିନୀତ…
Read More...