ସମୁଦ୍ରରୁ ମିଳିଲା ବିରଳ ଭାସମାନ ପଥର

ପୁରୀ: ପୁରୀରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ମିଳିଛି ବିରଳ ଭାସମାନ ପଥର। ଏହା ‘ଶ୍ରୀରାମ ଶିଳା’ ବୋଲି କିଛି ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେତୁବନ୍ଧରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାସମାନ ପଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ଦୁର୍ଗାମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ପୁରୀର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମୁଦ୍ରରୁ ଏହି ଭାସମାନ ଶିଳା ପାଇଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ନେଇ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଥର ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

Comments are closed.