ଏହି ଜିନିଷ ସହିତ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମହୁ, ବିଷ ଭଳି କାମ କରେ

ମହୁ ଖାଇବା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ମହୁକୁ ସକାଳେ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇବାର ଅନେକ ଲାଭ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯାହା ସହିତ ମହୁ ନେବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିବା ଯାହା ସହିତ ମହୁ ଗ୍ରହଣ ସେବନ କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଓଲଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।

-ଗରମ ପାଣିରେ ମହୁକୁ କେବେ ବି ମିଶାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ମହୁ ଗରମ ଏବଂ ଉଭୟ ଗରମ ଜିନିଷ ଏକାଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ମନେରଖନ୍ତୁ, ମହୁକୁ ସର୍ବଦା ଉଷୁମ ପାଣି କିମ୍ବା ଉଷୁମ ଚା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍।

ମାଂସ, ମାଛ, ଅଣ୍ଡ ଆଦି ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଭୁଲରେ ବି ମହୁ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ଏକ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମହୁଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ।

ଘିଅ ଏବଂ ମହୁ ପରସ୍ପରର ଗୁଣକୁ ହ୍ରାସ କରନ୍ତି। ଉଭୟକୁ ଏକାଠି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।

ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମହୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ମହୁର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ।

ଚିନି ଏବଂ ମହୁ ଉଭୟ ମିଠା। ତେଣୁ ଏକ ସମୟରେ କେବଳ ଚିନି କିମ୍ବା ମହୁ ଖାଇବା ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ।

Comments are closed.