ମଟନ ବେଲିରାମ

0

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:
ମଟନ- ୫୦୦ଗ୍ରାମ
ପିଆଜ- ୧କପ
ଧନିଆ- ୨ଚାମଚ
ଦହି-୨କପ
ରସୁଣ- ୨ଚାମଚ(କଟା ହୋଇଥିବା)
ଅଦା- ୧ଚାମଚ(କଟା ହୋଇଥିବା)
ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ- ୧ଚାମଚ
ଗରମ ମସଲା- ୧ଚାମଚ
ଲବଙ୍ଗ- ୪ଟି
ଗୁଜୁରାତି- ୪ଟି
ଡାଲଚିନି- ୧ଟି
ଲୁଣ- ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ
ଘିଅ- ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ


ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ:
ପ୍ରଥମେ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଦହି, ପିଆଜ,ଅଦା,ରସୁଣ,ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ,ଲବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାତି ଓ ଡାଲଚିନି ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ପେଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ମଟନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ପେଷା ହୋଇଥିବା ମିଶ୍ରଣରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ୫ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। କଡେଇରେ ଘିଅ ପକାଇ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପକାଇ କିଛି ସମୟ ଭାଜନ୍ତୁ। ଧନିଆ ଠିକ ଭାବେ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଅଳ୍ପ ଛେଚି ମଟନ ଉପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁନଶ୍ଚ କଡେଇରେ ଘିଅ ଗରମ କରି ସେଥିରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ମଟନକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜନ୍ତୁ। ମଟନ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜନ୍ତୁ। ମଟନରେ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ମସଲା ମିଶାଇ ଥିବାରୁ କେବଳ ଲୁଣ ଓ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ କିଛି ସମୟ ଘୋଡାଇ ରଖନ୍ତୁ। ତା ଉପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମଟନ ଭଲ ଭାବରେ ବାସ୍ନା ଦେଲା ପରେ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ମଟନ ବେଲିରାମ।

Leave A Reply